• Charlie Ugyuk

    (1931-1999), Taloyoak (Spence Bay)
Charlie Ugyuk - untitled (bear-shaman)

untitled (bear-shaman), 1990, stone, 15 x 9.5 x 13 in.

Charlie Ugyuk - untitled (bear-shaman)

untitled (bear-shaman), 1990, stone, 15 x 9.5 x 13 in.

Charlie Ugyuk - untitled (bear-shaman)

untitled (bear-shaman), 1990, stone, 15 x 9.5 x 13 in.

Charlie Ugyuk

(1931-1999), Taloyoak (Spence Bay)ID:E4-341