• Uriash Puqiqnak (1946-), Gjoa Haven

Uriash Puqiqnak

(1946-), Gjoa Haven