• Sheokjuk Oqutaq (1920-1982), Cape Dorset

Sheokjuk Oqutaq

(1920-1982), Cape Dorset